Sukovou stezkou 40.ročník

V sobotu 1.5. se uskuteční jubilejní 40.ročník pochodu Sukovou stezkou.

Start je v kulturním domě J. Suka 8 - 9:30 h. Trasa pěší 6 km končí v Sedlčanech. Pěší 11 (rozhledna Drahoušek ) a 16 km v Křečovicích

(bus do Sedlčan ve 14 hodin, jízdné 7 a 14 Kč), 25 a 30 km a cyklo 28 a 38 km (kontrola v Křečovicích 11 - 14 h ) vede do Sedlčan.

Startovné 10 Kč, v Křečovicích pamětní list, možnost návštěvy rodné světničky a Památníku J.Suka.

Srdečně zvou pořadatelé. Zdrávi došli

Od/kdy: 
26. Duben 2010
oddíly: